Home

LAATSTE NIEUWS

 

- 20 september 2016 is de overeenkomst met Stichting Monumenten Bezit voor gebruik van de kade ondertekend.

- De voorbereidingen voor het aanleggen van de vaarverbinding en het bouwen van de passantenhaven zijn in volle gang.

- De Vesting is inmiddels aangesloten op het sloepen vaarnet.

- De bestemming van een deel van de stadshaven is inmiddels gewijzigd in Historische- c.q. Museumhaven. (Januari 2016).

 

1-800-000-0000